دستور Filter در Jquery

دستور Filter در Jquery

گاهی وقت ها در Jquery احتیاج به انتخاب تگ هایی با ویژگی های خاص هستیم که با Selector های معمول امکان پذیر نیست بطور مثال  انتخاب تگ ها با توجه به متن  داخل آنها با روش های معمول امکان پذیر نیست در دستورات زیر

<p>hello</p>

<p>hello world</p>

$(‘p:contains(“hello”)’).css(‘font-weight’, ‘bold’);

هر دو تگ p  انتخاب می شوند زیرا هر دو شامل کلمه hello می باشند اما در صورتی که بخواهیم فقط اولین تگ انتخاب شود راه حل درستی نیست برای این منظور می توان از دستورات زیر استفاده کرد

$(“p”).filter(function() {    return $(this).text() === “hello”;}).css(“font-weight”, “bold”);

در داخل تابع filter می توان هر نوع انتخابی را در نظر گرفت و فقط باید در نظر گرفت که مقدار بازگشتی حتما Boolean باشد

تعداد بازدید ها (9)

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده / محمد تقی زاد بدریان

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه