فعالان IT در سال ۲۰۱۶

 • ss16_highlights_cover-100651675-orig
 • ss16_highlights2-100651672-orig
 • ss16_highlights3-100651673-orig
 • ss16_highlights4-100651674-orig
 • ss16_highlights5-100651676-orig
 • ss16_highlights6-100651677-orig
 • ss16_highlights7-100651678-orig
 • ss16_highlights9-100651680-orig
 • ss16_highlights10-100651681-orig
 • ss16_highlights11-100651682-orig
 • ss16_highlights12-100651683-orig
 • ss16_highlights13-100651684-orig
 • ss16_highlights14-100651685-orig
 • ss16_highlights15-100651686-orig
 • ss16_highlights8-100651679-orig

فعالان IT در سال ۲۰۱۶

با بررسی  ۳۳۰۰ نفر از متخصصان IT در سال ۲۰۱۶ از نظر حقوق و دستمزد، مهارت ها ، رضایت شغلی ، چشم انداز شغلی و دغدغه های فکری آنهانتایج جالبی بدست آمده است که بصورت Info graphic ارائه می گردد.

 

تعداد بازدید ها (11)

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده / محمد تقی زاد بدریان

نظرات بسته شده اند